Persbericht: Harbrinkhoek-Mariaparochie in gesprek over woon-leef-initiatief

De dorpsraad en de werkgroep woon-leef-initiatief hebben 3 online avonden georganiseerd om in gesprek te gaan met 40 geïnteresseerden over een woon-leef-initiatief dat mogelijk gerealiseerd gaat worden op Dannenkamp 5. De aanwezigen hebben enthousiast gereageerd op de ontwikkelingen rondom het woon-leef-initiatief. Daarnaast was er ook een actieve bijdrage van jongeren en andere geïnteresseerden in de…

Persbericht gemeente: Steun voor vrijwilligersorganisaties

In Tubbergen kennen we een hecht verenigingsleven en veel vrijwilligersorganisaties. Een muziekvereniging, sportclub, scouting, dorpshuiskamers, noem het maar op. Organisaties die ontzettend belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Maar ook organisaties die het juist in deze coronaperiode vaak moeilijk hebben. Daarom wordt er op verschillende manieren steun geboden. Voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector…

Enquête voor Actuele Woonbehoefte

De afgelopen periode is door de Dorpsraad en de gemeente ingezet op woningbouwontwikkeling in Harbrinkhoek-Mariaparochie. In Mariaparochie wordt momenteel voor de locatie Hondebrink door een particuliere ontwikkelaar een woningbouwlocatie ontwikkeld voor 15 tot 20 woningen. Daarnaast is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een uitbreiding van Harbrinkhoek, Dannenkamp 5. Op Dannenkamp 5 onderzoeken we…

Harbrinkhoek-Mariaparochie zet volgende stap in woonplan

In Harbrinkhoek-Mariaparochie is net als in de andere dorpen in Tubbergen in 2018 een maatschappelijk akkoord gesloten. Hiervoor is een kernagenda opgesteld. Uit die kernagenda blijken vier thema’s waar de inwoners aandacht aan willen besteden, namelijk Herinrichting (openbare ruimte), Woonconcepten, Duurzaamheid en Zorg. Het thema Woonconcepten richt zich onder andere op een aantrekkelijk dubbeldorp waar…

Informatieavond duurzaam wonen in Harbrinkhoek – Mariaparochie | 10 dec. 2020

Uit de enquête “Harbrinkhoek-Mariaparochie aardgasvrij” van eerder dit jaar kwam o.a. de vraag naar een informatieavond over dit onderwerp. Daarom organiseert Energie van noordoost Twente donderdag 10 december een online informatieavond over duurzaam wonen in Harbrinkhoek-Mariaparochie. Aan de hand van de WUP, het wijkuitvoeringsplan, zal ingegaan worden op wat dat betekend voor ons dorp en…

Actie Terugwinnaars

Samen maken we van ons afval weer grondstof. Onlangs is er door Rova een van gerecycled PMD zitbankje geplaatst in ons dorp in het kader van de actie  ‘terugwinnaars”. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons noemen we PMD. Plastic verpakkingen, blik en drankenkartons zijn prima recyclebaar. PMD bevat veel grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken…

Corona Actie 2020

Vanwege de aanhoudende corona-omstandigheden ontstond er bij de werkgroep Zorg voor Elkaar (dit is een van de werkgroepen van de Dorpsraad Mijn Dorp 2030) het idee om de oudere inwoner/ster in het dubbel-dorp een hart onder de riem te steken. In samenspraak met de lagere school hebben de kinderen van de Alphonsusschool tekeningen en/of kaarten…