Werkgroepleden

  • Erik Langeveld
  • Wout Oude Avenhuis
  • Mathijs ter Horst
  • Marian Velthuis
  • Annette Kersten
  • Ria Schlepers

Aanleiding

De gemeentelijke woonvisie geeft ons toestemming voor de bouw van 19 woningen in de periode 2017 – 2024. Dit betekent een uitdaging om flexibel en duurzame woonvormen te bouwen die geschikt zijn voor jong en oud, die daarnaast makkelijk inwisselbaar zijn ten behoeve van de doorstroming en demografische ontwikkeling.

Nut

Voorkomen wil de groep dat we voor Harbrinkhoek-Mariaparochie bouwen voor leegstand. Bijvoorbeeld het concept van de ‘tiny houses’ en de ‘mantelzorgwoningen’ gaat onze groep verder onderzoeken. Bijkomstig hieraan is de gemeente Tubbergen bezig met kwalitatief programmeren voor woningbouw, waarmee een strategie uitgezet wordt voor het wonen in onze kernen. Hier kunnen we als gemeenschap invloed op uitoefenen.

Agenda

  • Overleg met de gemeente inzake kwalitatief programmeren
  • Het opzetten van een woonwensen onderzoek
  • Het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor woningvoorraad