Aanleiding

Vorig jaar heeft de dorpsraad de inwoners van Mariaparochie en Harbrinkhoek bij elkaar geroepen om samen te praten over de toekomst van ons dubbeldorp. Hieruit bleek dat men duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke onderwerpen vindt. Vervolgens is een werkgroep duurzaamheid opgericht om duurzame projecten te realiseren. Hierbij is de insteek om de opbrengsten uit de projecten ten goede te laten komen aan collectieve voorzieningen in het Dubbeldorp.

Nut

De werkgroep duurzaamheid richt zich in eerste instantie op het realiseren van duurzame energieprojecten. Naast het vergroten van de groene energieproductie gaat het ook om besparingen bij de inwoners. Door bijvoorbeeld collectief zonnepanelen in te kopen of collectieve energieprojecten te starten.

Samenwerking

De werkgroep duurzaamheid werkt samen met de gemeente Tubbergen, Cogas Duurzaam en Buurkracht om het proces op gang te krijgen. Buurkracht is een bureau dat ondersteuning geeft aan buurten waar de mensen gezamenlijk willen verduurzamen. Zij kunnen ons ondersteunen om samen met ons het proces op gang te krijgen. Verder wordt onder Essenkracht samengewerkt met de andere dorpen in de gemeente Tubbergen.