Impressie ‘Buurtproat’ Stobbengoor

Werkgroepleden

 • Benedicte Hoitink
 • Tonny Korte
 • Yvonne Ernsten
 • Carola Heuven
 • Erik Huusken
 • Annette Kersten (stuurgroep)

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Welke waarden vinden we belangrijk als het om zorg en welzijn gaat?

Ambitie, durf, lef, vernieuwing, open mind, uitdaging, flexibiliteit, positief, integriteit, respect, zorgzaamheid, welzijn, aandacht, genegenheid, warmte, liefde, plezier, verbinding, toegankelijkheid, bereikbaarheid, efficiëntie, zinvolheid. Samen regie en zelf regie. KWALITEIT

Welke thema’s zijn naar voren gekomen in de eerste brainstorm

 • vraag en aanbod bij elkaar brengen, handje helpen, maatjesproject
 • inclusief dorp en deeleconomie; iedereen doet mee en we delen onze spullen, ontmoeting en gezamenlijke activiteiten

Stappenplan werkgroep Zorg voor elkaar

   1. De eerste vraag die opkwam: Waar is precies behoefte aan? Daarom zijn we de Buurtproat gaan opzetten. De stuurgroepleden zijn in hun eigen buurt met de volgende vragen hun buurtgenoten gaan bevragen om te kijken wat er leeft met de volgende vragen:
    • Wat bindt of vind je zo fijn en mooi aan ons dubbeldorp?
    • Wat mis je in ons dorp, moeten we plekken realiseren voor: Jong en oud, winkels,  d.m.v. een hondenuitlaat gebied waar de hond los kan lopen, beleef, geur en wandeltuin, groentetuin, clubhuis, muziekkoepel, meditatiehuis…..
    • Wat vind je belangrijk, is het de buren, de natuur, of….
    • Is deeleconomie wenselijk: Denk aan aanhangwagen, grote ladders, steigermateriaal, delen met elkaar, of…..
    • Hoe zou je en zie je jezelf oud worden in dit dubbeldorp: Blijven wonen in je eigen vertrouwde huis zolang als het kan of ga je als je nog goed kan naar Almelo of Tubbergen verhuizen omdat…… … Kleiner wonen, of hoog wonen, met jongeren en ouderen.
    • Wat ga je missen als je verhuist?
    • Wat kunnen we doen om je te doen blijven in dit dorp of moeten we dat juist niet doen, en verkopen we ons huis aan een gezin en zijn we een dorp waar je jezelf niet leuk oud ziet worden, of ..
    • Welk cijfer geef je je buurt?
    • wat zou je willen verbeteren aan je buurt?
    • Vind je buurtgesprekken belangrijk, waarom?
   2. Alle buurten benaderen om de buurtproat op gang te brengen en terug te horen wat er leeft. De buurten kunnen hun eigen acties voor de buurt in gang zetten. bv Op Stobbengoor willen ze een buurtapp om meer op de hoogte te zijn van het wel en wee. Ook willen ze meer activiteiten organiseren om meer contact te krijgen. Het buurtfeest wordt weer in ere hersteld.
   3. Kijken welke thema’s er uit de buurtproat naar voren komen en haalbare doelen stellen: een aantal doelen zijn al behaald of in gang gezet of gaan we doen: