Werkgroepleden

 • Ronald Lenferink
 • Alphons Oude Avenhuis
 • Carel Sand
 • Ria Schlepers
 • Mathijs ter Horst
 • Jos van het Reve

Bent u enthousiast over de plannen en zin om mee te doen? Aansluiten mag en kan. Met name zoeken we iemand die ideeën kan omzetten in beelden.

Aanleiding

Op 20 september 2016 kwamen ruim 140 inwoners met ideeën en wensen voor het dorp.
De wensen en ideeën die betrekking hadden op onze leefomgeving en de inrichting van ons dubbeldorp zijn ondergebracht bij de werkgroep ‘herinrichting middengebied’.

Nut

We ontwikkelen een visie en een plan voor de inrichting van de Almeloseweg als verbinding tussen Harbrinkhoek en Mariaparochie.
We doen dit in samenspraak met met belanghebbenden en inwoners van de beide kernen.

Wat waren de uitkomsten?

De ideeën en opmerking van 20 september die betrekking hebben op onze werkgroep zijn verzameld, uit de wensen bleek dat er behoefte is aan:

 • Veiligheid
  30 km zone en verminderen vrachtverkeer door ontsluiting De Krón naar Noordergraafsingel
 • Bewegen
  Speel- en beweegplekken
 • Ontmoeten
  De wens voor pleinen en een echt centrum en diverse ontmoetingsplekken.
 • Recreëren
  De wens voor een jeu de boulesbaan, kinderboerderij, hondenspeelplek en dergelijke.

De ideeën die te maken hebben met wonen worden in de werkgroep ‘woonconcepten’ meegenomen. De werkgroep neemt de behoefte aan veiligheid, bewegen, ontmoeten en recreëren als basis voor de uitwerking van een gezamenlijke visie. Op deze pagina vindt u een link naar de presentatie die we gaven op 8 en 9 november.

Agenda

 • Verdere afstemming met relevante partijen.
 • Het verder uitwerken van de visie voor de Almeloseweg.
 • Het organiseren van inspraakavonden voor alle inwoners van het dubbeldorp en directe omgeving.
 • Het uitwerken van de visie naar een gefaseerd uitvoeringsplan
 • Het afstemmen met gemeente en provincie
 • Het uitvoeren van het plan in fasen

We houden u op de hoogte van onze vorderingen.