Persbericht gemeente: Steun voor vrijwilligersorganisaties

In Tubbergen kennen we een hecht verenigingsleven en veel vrijwilligersorganisaties. Een muziekvereniging, sportclub, scouting, dorpshuiskamers, noem het maar op. Organisaties die ontzettend belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Maar ook organisaties die het juist in deze coronaperiode vaak moeilijk hebben. Daarom wordt er op verschillende manieren steun geboden. Voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector…

Lees verder!

Enquête voor Actuele Woonbehoefte

De afgelopen periode is door de Dorpsraad en de gemeente ingezet op woningbouwontwikkeling in Harbrinkhoek-Mariaparochie. In Mariaparochie wordt momenteel voor de locatie Hondebrink door een particuliere ontwikkelaar een woningbouwlocatie ontwikkeld voor 15 tot 20 woningen. Daarnaast is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een uitbreiding van Harbrinkhoek, Dannenkamp 5. Op Dannenkamp 5 onderzoeken we…

Lees verder!

Harbrinkhoek-Mariaparochie zet volgende stap in woonplan

In Harbrinkhoek-Mariaparochie is net als in de andere dorpen in Tubbergen in 2018 een maatschappelijk akkoord gesloten. Hiervoor is een kernagenda opgesteld. Uit die kernagenda blijken vier thema’s waar de inwoners aandacht aan willen besteden, namelijk Herinrichting (openbare ruimte), Woonconcepten, Duurzaamheid en Zorg. Het thema Woonconcepten richt zich onder andere op een aantrekkelijk dubbeldorp waar…

Lees verder!

UITNODIGING – Digitale bijeenkomst over de eerste versie van MijnOmgevingsvisie

Beste inwoners, Op 1 januari 2020 wordt de Omgevingswet van kracht. Onderdeel van deze nieuwe wet is de Omgevingsvisie, waarin wordt vastgelegd wat we als samenleving en als gemeente belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. In de afgelopen periode hebben we hierover tijdens een aantal bijeenkomsten met u gesproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben…

Lees verder!

Rapport herinrichting Harbrinkhoek – Mariaparochie

Vanaf 2016 is de werkgroep Herinrichting Almeloseweg bezig geweest met het uitwerken van ideeën en aanpassingen voor de weg. Wilt u weten welke aanpassingen er komen? Lees dan hier het volledige rapport. Het rapport is beschikbaar in normale resolutie en hoge resolutie. Aangeraden wordt om de normale resolutie te bekijken. Ziet deze er niet goed…

Lees verder!

Informatieavond duurzaam wonen in Harbrinkhoek – Mariaparochie | 10 dec. 2020

Uit de enquête “Harbrinkhoek-Mariaparochie aardgasvrij” van eerder dit jaar kwam o.a. de vraag naar een informatieavond over dit onderwerp. Daarom organiseert Energie van noordoost Twente donderdag 10 december een online informatieavond over duurzaam wonen in Harbrinkhoek-Mariaparochie. Aan de hand van de WUP, het wijkuitvoeringsplan, zal ingegaan worden op wat dat betekend voor ons dorp en…

Lees verder!

Enquete en infoavond (19 november) duurzame energie

ENQUÊTE OVER WIND EN ZONNE-ENERGIE IN TWENTE Hoe belangrijk vinden jullie het dat we overstappen op duurzame energie? Wat vinden jullie van windmolens en zonnevelden in onze omgeving? Gemeenten in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht te werken aan duurzame energie. De gemeenten in Noordoost Twente zullen dus ook met zonnevelden en windmolens aan…

Lees verder!

Uitslag enquête Harbrinkhoek-Mariaparochie aardgasvrij

Nederland moet in 2050 volledig aardgasvrij zijn, in 2030 moeten de eerste woningen al verduurzaamd en aardgasvrij zijn. Ook Harbrinkhoek-Mariaparochie neemt de komende jaren afscheid van het aardgas. De gemeente zal samen met de bewoners en andere belanghebbenden een plan opstellen om ons dorp aardgasvrij te maken. Dit wordt een WUP, een wijkuitvoeringsplan, genoemd. Afgelopen…

Lees verder!