Nieuwe ontwikkelingen in het plan voor de herinrichting van de Almeloseweg

In 2020 legde de werkgroep de laatste hand aan het plan voor de aanpassing van de Almeloseweg. Klus geklaard. Echter in gesprek met ambtenaren die gaan over de uitvoering van het plan kwamen nieuwe inzichten en ontwikkelingen naar voren. Reden voor de werkgroep om de gemeente de opdracht te geven een alternatief scenario te ontwikkelen.…

Lees verder!

Dodenherdenking 2021

Dodenherdenking 2021 Op 4 mei 2021 herdachten we de oorlogsslachtoffers. Wederom zonder publiek. De herdenking is terug te zien via deze link, of de video hiernaast: https://youtu.be/DmmCXa7qFAI Het voorwoord en het voorgedragen gedicht zijn terug te lezen op deze site. Hans Liefrink sprak het voorwoord uit en droeg het gedicht van Lieve Metzler voor. Samen met…

Lees verder!

Persbericht: Analyse van enquête woonplannen Harbrinkhoek-Mariaparochie

Woonplannen Hondebrink en Dannenkamp 5 Harbrinkhoek-Mariaparochie Begin 2021 heeft de dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie gewerkt aan het in kaart brengen van de woonbehoeften en -wensen van de inwoners. Hiermee wil de dorpsraad zorgen dat bij de uitwerking van de ontwikkelingen rondom met name Dannenkamp 5 rekening kan worden gehouden met de behoeften van inwoners. De dorpsraad heeft…

Lees verder!

Persbericht: Harbrinkhoek-Mariaparochie in gesprek over woon-leef-initiatief

De dorpsraad en de werkgroep woon-leef-initiatief hebben 3 online avonden georganiseerd om in gesprek te gaan met 40 geïnteresseerden over een woon-leef-initiatief dat mogelijk gerealiseerd gaat worden op Dannenkamp 5. De aanwezigen hebben enthousiast gereageerd op de ontwikkelingen rondom het woon-leef-initiatief. Daarnaast was er ook een actieve bijdrage van jongeren en andere geïnteresseerden in de…

Lees verder!

Persbericht gemeente: Steun voor vrijwilligersorganisaties

In Tubbergen kennen we een hecht verenigingsleven en veel vrijwilligersorganisaties. Een muziekvereniging, sportclub, scouting, dorpshuiskamers, noem het maar op. Organisaties die ontzettend belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Maar ook organisaties die het juist in deze coronaperiode vaak moeilijk hebben. Daarom wordt er op verschillende manieren steun geboden. Voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector…

Lees verder!

Enquête voor Actuele Woonbehoefte

De afgelopen periode is door de Dorpsraad en de gemeente ingezet op woningbouwontwikkeling in Harbrinkhoek-Mariaparochie. In Mariaparochie wordt momenteel voor de locatie Hondebrink door een particuliere ontwikkelaar een woningbouwlocatie ontwikkeld voor 15 tot 20 woningen. Daarnaast is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een uitbreiding van Harbrinkhoek, Dannenkamp 5. Op Dannenkamp 5 onderzoeken we…

Lees verder!

Harbrinkhoek-Mariaparochie zet volgende stap in woonplan

In Harbrinkhoek-Mariaparochie is net als in de andere dorpen in Tubbergen in 2018 een maatschappelijk akkoord gesloten. Hiervoor is een kernagenda opgesteld. Uit die kernagenda blijken vier thema’s waar de inwoners aandacht aan willen besteden, namelijk Herinrichting (openbare ruimte), Woonconcepten, Duurzaamheid en Zorg. Het thema Woonconcepten richt zich onder andere op een aantrekkelijk dubbeldorp waar…

Lees verder!

UITNODIGING – Digitale bijeenkomst over de eerste versie van MijnOmgevingsvisie

Beste inwoners, Op 1 januari 2020 wordt de Omgevingswet van kracht. Onderdeel van deze nieuwe wet is de Omgevingsvisie, waarin wordt vastgelegd wat we als samenleving en als gemeente belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. In de afgelopen periode hebben we hierover tijdens een aantal bijeenkomsten met u gesproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben…

Lees verder!

Rapport herinrichting Harbrinkhoek – Mariaparochie

Vanaf 2016 is de werkgroep Herinrichting Almeloseweg bezig geweest met het uitwerken van ideeën en aanpassingen voor de weg. Wilt u weten welke aanpassingen er komen? Lees dan hier het volledige rapport. Het rapport is beschikbaar in normale resolutie en hoge resolutie. Aangeraden wordt om de normale resolutie te bekijken. Ziet deze er niet goed…

Lees verder!