Welkom op de website van de Dorpsraad Harbinkhoek-Mariaparochie!

Met deze website willen we u graag informeren over zaken waar we mee bezig zijn.

De dorpsraad speelt een centrale rol tussen de inwoners van Harbrinkhoek – Mariaparochie en de gemeente Tubbergen. De gemeente ziet de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner als het gaat om het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in de betreffende kern.

De dorpsraad wordt actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van plannen die de gemeente wil gaan uitvoeren, voor zover dat de betreffende dorpskern raakt. Ook kan de dorpsraad in bepaalde zaken om advies worden gevraagd. Naast deze gevraagde advisering heeft de dorpsraad het recht de algemene belangen van zijn dorpskern en de inwoners daarvan naar voren te brengen.

We nodigen verenigingen uit hun activiteiten aan ons door te geven zodat we deze in de “dorpsagenda” kunnen opnemen. Bezoekers aan de site hebben dan inzage in wat er in ons dorp te doen is.