Asbest eraf, zonnepanelen erop

Vanaf 2024 zijn er geen asbestdaken meer in Overijssel. Asbestdaken zijn vanaf 2024 namelijk verboden. Onder de 35m2 mogen pandeigenaren zelf hun asbestdak verwijderen. Asbestsaneerders, aannemers en dakleveranciers vervangen altijd de grotere daken. De provincie draagt actief bij aan deze belangrijke, maatschappelijke opgave voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dit gebeurt om de asbestverwijdering te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder zijn gesaneerd, meer asbestdaken zijn verwijderd en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaats vindt. De provincie ondersteunt marktpartijen bij het vormen van regionale samenwerkingsverbanden en het afstemmen van vraag en aanbod. De commissie Duurzaamheid van is zo’n partij.

We richten ons als commissie niet alleen op het samenbrengen van partijen (de dakeigenaren in collectief en de asbestsaneerders) maar ook op de mogelijkheid om de kans aan te grijpen om het asbest te vervangen voor zonnepanelen.

Heeft u interesse om mee doen als dakeigenaar van een asbestdak of wilt u op een andere manier iets bijdragen? Stuur dan een email met uw contactgegevens via onderstaand formulier.