Persbericht: Analyse van enquête woonplannen Harbrinkhoek-Mariaparochie

Woonplannen Hondebrink en Dannenkamp 5 Harbrinkhoek-Mariaparochie Begin 2021 heeft de dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie gewerkt aan het in kaart brengen van de woonbehoeften en -wensen van de inwoners. Hiermee wil de dorpsraad zorgen dat bij de uitwerking van de ontwikkelingen rondom met name Dannenkamp 5 rekening kan worden gehouden met de behoeften van inwoners. De dorpsraad heeft…

Persbericht: Harbrinkhoek-Mariaparochie in gesprek over woon-leef-initiatief

De dorpsraad en de werkgroep woon-leef-initiatief hebben 3 online avonden georganiseerd om in gesprek te gaan met 40 geïnteresseerden over een woon-leef-initiatief dat mogelijk gerealiseerd gaat worden op Dannenkamp 5. De aanwezigen hebben enthousiast gereageerd op de ontwikkelingen rondom het woon-leef-initiatief. Daarnaast was er ook een actieve bijdrage van jongeren en andere geïnteresseerden in de…

Enquête voor Actuele Woonbehoefte

De afgelopen periode is door de Dorpsraad en de gemeente ingezet op woningbouwontwikkeling in Harbrinkhoek-Mariaparochie. In Mariaparochie wordt momenteel voor de locatie Hondebrink door een particuliere ontwikkelaar een woningbouwlocatie ontwikkeld voor 15 tot 20 woningen. Daarnaast is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een uitbreiding van Harbrinkhoek, Dannenkamp 5. Op Dannenkamp 5 onderzoeken we…

Harbrinkhoek-Mariaparochie zet volgende stap in woonplan

In Harbrinkhoek-Mariaparochie is net als in de andere dorpen in Tubbergen in 2018 een maatschappelijk akkoord gesloten. Hiervoor is een kernagenda opgesteld. Uit die kernagenda blijken vier thema’s waar de inwoners aandacht aan willen besteden, namelijk Herinrichting (openbare ruimte), Woonconcepten, Duurzaamheid en Zorg. Het thema Woonconcepten richt zich onder andere op een aantrekkelijk dubbeldorp waar…

Harbrinkhoek – Mariaparochie praat met raadsleden over woonoplossingen en warmtetransitie

Op de kernavond maandag 9 december kregen de aanwezigen een korte terugkoppeling van de werkgroepen Zorg voor Elkaar en Herinrichting Almeloseweg. Daarna ging het in subgroepen over de woonbehoefte en de warmtetransitie. Werkgroepen ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Herinrichting Almeloseweg’ Vanuit de werkgroep Zorg voor Elkaar is aangegeven dat er een sociaal activiteitenbord is gerealiseerd, de…