Persbericht: Analyse van enquête woonplannen Harbrinkhoek-Mariaparochie

Woonplannen Hondebrink en Dannenkamp 5 Harbrinkhoek-Mariaparochie Begin 2021 heeft de dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie gewerkt aan het in kaart brengen van de woonbehoeften en -wensen van de inwoners. Hiermee wil de dorpsraad zorgen dat bij de uitwerking van de ontwikkelingen rondom met name Dannenkamp 5 rekening kan worden gehouden met de behoeften van inwoners. De dorpsraad heeft…