Voorlichtingsbijeenkomst ‘Energie besparen in en rond de woning’ in Harbrinkhoek/Mariaparochie

De werkgroep DubbelDuurzaam organiseert voor de inwoners van Harbrinkhoek/Mariaparochie een voorlichtingsavond over het besparen van energie. De bijeenkomst wordt gehouden bij Kampkuiper op maandag 28 maart en begint om 19.30 uur. Op deze avond zal de heer Kroeze de inwoners van Harbrinkhoek/Mariaparochie door de woning leiden en bijpraten over energiebesparing in het algemeen, isoleren, ventileren,…

Even voorstellen: Buurtman Ronnie Nijhuis

Buurtman Harbrinkhoek en Mariaparochie Iedere kern heeft sinds een aantal jaren een eigen buurtman of buurtvrouw. Een contactpersoon bij de gemeente die je snel verder kan helpen als er vragen zijn of ideeën. Voor Harbrinkhoek en Mariaparochie is dit Ronnie Nijhuis. Ronnie woont alle dorpsraadoverleggen bij en weet zodoende goed wat er speelt in het…

Eerste Dubbelnieuws Harbrinkhoek-Mariaparochie

Het is zover! De eerste Nieuwsbrief van de dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie is een feit. Middels deze nieuwsbrief kunnen inwoners op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in Harbrinkhoek- Mariaparochie. De dorpsraad speelt een centrale rol tussen de inwoners en de gemeente als het gaat om de leefbaarheid in het dorp. De dorpsraad neemt het voortouw maar…

Dodenherdenking 2021

Dodenherdenking 2021 Op 4 mei 2021 herdachten we de oorlogsslachtoffers. Wederom zonder publiek. De herdenking is terug te zien via deze link, of de video hiernaast: https://youtu.be/DmmCXa7qFAI Het voorwoord en het voorgedragen gedicht zijn terug te lezen op deze site. Hans Liefrink sprak het voorwoord uit en droeg het gedicht van Lieve Metzler voor. Samen met…

Persbericht: Analyse van enquête woonplannen Harbrinkhoek-Mariaparochie

Woonplannen Hondebrink en Dannenkamp 5 Harbrinkhoek-Mariaparochie Begin 2021 heeft de dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie gewerkt aan het in kaart brengen van de woonbehoeften en -wensen van de inwoners. Hiermee wil de dorpsraad zorgen dat bij de uitwerking van de ontwikkelingen rondom met name Dannenkamp 5 rekening kan worden gehouden met de behoeften van inwoners. De dorpsraad heeft…