World Cleanup Day

Op zaterdag 19 september hebben zes inwoners namens de Dorpsraad/Stuurgroep MHM2030 meegedaan aan de World Cleanup Day. Zij hebben in anderhalf uur vanaf de kerk tot en met MVV bij elkaar twee vuilniszakken vol zwerfvuil opgehaald. Wat opviel was dat er weinig flesjes en blikjes rondzwierven. Wat daarin zeker helpt is dat veel inwoners tijdens…

Informatiebijeenkomst Mariaparochie aardgasvrij

Mariaparochie Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij? Op maandag 9 maart 2020 heeft de gemeente Tubbergen in samenwerking met de dorpsraad en de werkgroep duurzaamheid een informatiebijeenkomst georganiseerd over Aardgasvrij Mariaparochie. In het bijzonder was de uitnodiging voor deze avond gericht aan alle inwoners van de wijk Leuvinksveld. Middels dit verslag willen we jullie op…

Dorpsraad-stuurgroep Mijn Harbrinkhoek Mariaparochie breidt uit

Dorpsraad-stuurgroep Mijn Harbrinkhoek Mariaparochie breidt uit De dorpsraad-stuurgroep Mijn Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 verwelkomt Hans Liefrink als lid van de dorpsraad. Hans is de partner van een geboren ‘Mariaparochiaanse’ en woont met haar sinds een aantal maanden in Mariaparochie. Hij is o.a. geïnteresseerd in het energievraagstuk en de warmtetransitie. De dorpsraad/stuurgroep is enorm blij met de toetreding…

Harbrinkhoek – Mariaparochie praat met raadsleden over woonoplossingen en warmtetransitie

Op de kernavond maandag 9 december kregen de aanwezigen een korte terugkoppeling van de werkgroepen Zorg voor Elkaar en Herinrichting Almeloseweg. Daarna ging het in subgroepen over de woonbehoefte en de warmtetransitie. Werkgroepen ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Herinrichting Almeloseweg’ Vanuit de werkgroep Zorg voor Elkaar is aangegeven dat er een sociaal activiteitenbord is gerealiseerd, de…

Sociale activiteiten-bord Dubbeldorp geopend!

Begin oktober is in de hal van de sporthal de Haambrink te Mariaparochie/Harbrinkhoek een sociaal  activiteiten bord geopend. Dit bord is ontstaan na overleg tussen de carnavalsvereniging de Dubbelkiekers en de werkgroep Zorg vanuit Mijn Dorp 2030. Samen is er gekeken hoe binnen het dubbeldorp de sociale verbindingen kunnen worden versterkt. De werkgroep zorg stak…

Monumentale Wegsteen Mariaparochie ‘herplaatst’

MARIAPAROCHIE – In Mariaparochie loopt de grens tussen Almelo en Tubbergen dwars door de bebouwing en dat is tegenwoordig alleen nog maar een kadastrale kwestie. Hoe anders was het tot pakweg tweehonderd jaar terug. Vanaf de middeleeuwen tot het einde van het Markenstelsel waren er voortdurend twisten tussen de bewoners aan beide zijden van die…