UITNODIGING – Digitale bijeenkomst over de eerste versie van MijnOmgevingsvisie

Beste inwoners, Op 1 januari 2020 wordt de Omgevingswet van kracht. Onderdeel van deze nieuwe wet is de Omgevingsvisie, waarin wordt vastgelegd wat we als samenleving en als gemeente belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. In de afgelopen periode hebben we hierover tijdens een aantal bijeenkomsten met u gesproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben…